Μύηση

Η μύηση στο Ρέικι σύστημα αποτελεί αφενός μια διαδικασία εκμάθησης του συστήματος που προκύπτει ύστερα από αρκετή μελέτη βιβλίων και μαθημάτων που κάνει ο δάσκαλος στο μαθητή του και αφετέρου μια περίοδο επιμόνου εξασκήσεως σε αναπνευστικές, οραματιστικές, διαλογιστικές ασκήσεις που διδάσκει ο δάσκαλος στο μαθητή. Για να βοηθηθεί ο μαθητής στη διττή αυτή χρονική περίοδο, ο δάσκαλος εκτελεί μια τελετή συντονισμού, κατά την οποία ο μαθητής λαμβάνει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ενέργειας Ρέικι από το δάσκαλό του. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η αυξημένη ευαισθησία του μαθητή στην ενέργεια Ρέικι, κάτι που δρα επιβοηθητικά στην πρακτική και στη μελέτη του.

Η διαδικασία είναι κρυφή και διαφορετική για κάθε σχολή. Στη σχολή μας, όλοι οι δάσκαλοι ακολουθούν έναν συγκεκριμένο τρόπο στις μυήσεις. Επίσης, υπάρχει μια ανοικτή μύηση, μια διαδικασία για όσους δεν έχουν σχέση με το Ρέικι σύστημα και άλλες διαδικασίες.

Ο δέκτης κάθεται seiza και ενώνει τα χέρια του σε θέση gassho. Ηρεμεί το νου του εκτελώντας gassho. Ο δάσκαλος θα ανακηρύξει την έναρξη της μύησης και θα τον αγγίζει σε κάποια μέρη του σώματος. Ο δέκτης ακολουθεί ομαλά τις κινήσεις. Σε κάποια φάση θα επανέλθει σε θεση gassho από τον δάσκαλο. Στο τέλος της διαδικασίας, υποκλίνεται και σιγά σιγά ηρεμεί. Ο δάσκαλος ορίζει το τέλος με το αγγιγμα του ώμου.

Constantinos Nterziotis is performing a mundra before initiation

Στις ημέρες μας οι δάσκαλοι -συνήθως- δεν διδάσκουν σωστά τους μαθητές τους, γι’ αυτό κι εκείνοι δεν προσεγγίζουν σωστά το Ρέικι σύστημα. Αυτή τη συμπεριφορά απέναντι στα μυστήρια είχαν παρατηρήσει πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι οποίοι ως σοφοί της εποχής μετέδιδαν τη γνώση μόνο σε όσους άξιζαν να την λάβουν. Για να μετρήσουν την αξία και τη θέληση του ανθρώπου που επρόκειτο να διδάξουν, τον έβαζαν να περάσει μια σειρά σωματικών και πνευματικών δοκιμασιών. Ανάλογη πρακτική ακολουθούν και οι παραδοσιακοί δάσκαλοι των πολεμικών τεχνών και οι Ιάπωνες, οι οποίοι συνηθίζουν να διδάσκουν κάποιες τεχνικές στους μαθητές τους, τις κρυφές όμως, στους μαθητές που κρίνουν καταλλήλους. Το ζεύγος Stiene γράφει στο the Japanese art of Reiki:

«δεν μπορούν όλοι να κάνουν Ρέικι καθώς δεν έχουν μάθει όλοι τα ειδικά στοιχεία που αποτελούν το σύστημα αυτό».

Όποιος διαβάσει κάποιο από τα βιβλία τους, καταλαβαίνει πως οι άνθρωποι αυτοί έχουν εργαστεί σοβαρά πάνω στο Ρέικι σύστημα. Προσωπικά, διατηρώ την ίδια άποψη και διατηρώ τις παραδόσεις είτε είναι αρχαιο-ελληνικές, είτε ιαπωνικές διότι αυτές αποτελούν έθιμα ενός λαού. Κατά συνέπεια, δεν διδάσκω ανοικτά όλους τους ανθρώπους, παρά μόνον όσους δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ο Frank Arjava Petter (Η Φωτιά Του Ρέικι 1997 σελ 23)

«η καθημερινή εξάσκηση αυξάνει την κατανόηση της συμπαντικής ζωτικής δύναμης και συνάμα βοηθά το μυημένο να γίνει όσο το δυνατό καθαρότερο κανάλι»

Παρόμοια αναφορά κάνει και ο Hiroshi Doi sensei στο Modern Reiki method for Healing:

«η μύηση αποτελεί μόνο την αρχή. Η αληθινή ικανότητα αναπτύσσεται από την προσωπική πρακτική.»(The Reiki Sourcebook σελ.28)

Πριν επιλέξτε τον δάσκαλο που θα σας μάθει την ιαπωνική μέθοδο χρήσης της μυστικής ενέργειας, αναζητείστε και ενημερωθείτε. Μια συζήτηση εκ του σύνεγγυς με τον υποψήφιο δάσκαλό σας, σας δίδει την δυνατότητα να κατανοήστε  αν ο άνθρωπος που έχετε απέναντί σας και θα τον επιστευτείτε για να σας περάσει αυτή την ιερή γνώση, είναι ο κατάλληλος για εσάς.

*Για να μυηθεί κάποιος στους βαθμούς του κόμυο Ρέικι συστήματος, δεν απαιτείται να είναι δάσκαλος στο δυτικό Ρέικι σύστημα. Το κόμυο Ρέικι αποτελεί ένα εκ των τριών ιαπωνικών στυλ που διδάσκονται σε δυτικούς. Η σχολή Κόμυο Ρέικι και η ένωση Komyo Reiki Kai® διατηρούν την παράδοση του Ρέικι συστήματος και δεν προσθέτουν νεωτερισμούς.

 "Η μύηση στο Ρέικι σύστημα δεν ανοίγει τα ενεργειακά περάσματα ενός ζωντανού πλάσματος, απλά καθαρίζει και ενισχύει τα κανάλια που υπάρχουν από τη φύση τους μέσα σε όλους μας." -Frank Arjava Petter

Categories: 

Πρακτική
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.